careers op

Careers

บียอนเทค เราเชื่อว่าพนักงานและทีมงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด ธุรกิจของเราคือการมอบนวัตกรรมและโซลูชั่นส์ที่มีประสิทธิภาพให้กับลูกค้าของเรา หากคุณสนใจและกำลังมองหาโอกาสความก้าวหน้าในการทำงาน ร่วมกับบริษัทที่มีนวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ มีความหลากหลาย และให้รางวัลกับผลงานที่มีประสิทธิภาพ อาชีพนั้นรอคุณอยู่ที่ บียอนเทค

บียอนเทค เสนอรายได้และผลตอบแทนที่คุ้มค่า หากคุณต้องการร่วมงานในตำแหน่งที่เหมาะสม กรุณาส่งประวัติการทำงาน และประสบการณ์เกี่ยวกับตัวคุณ ระบุตำแหน่ง หน้าที่รับผิดชอบปัจจุบัน เงินเดือนที่คาดหวัง รูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน พร้อมทรานสคริปส์การศึกษา มาที่ BERecruit@beyond-design.co.th เนื่องจากตำแหน่งงานที่เปิดรับมีจำนวนจำกัด เราจะทำการคัดเลือกเบื้องต้นจากประวัติที่คุณส่งมา สำหรับผู้สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามที่เราต้องการ ควรรีบพิจารณาส่งใบสมัครของคุณมาที่เราโดยเร็ว ใบสมัครทั้งหมดจะไม่ถูกเปิดเผยและได้รับการป้ิองกันอย่างเคร่งครัด เรารู้สึกเสียใจที่จะแจ้งว่ามี ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่เราต้องการเท่านั้นที่จะได้รับการพิจารณา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

ตำแหน่ง จำนวน ระดับการศึกษา ประสบการณ์ เงินเดือน สถานที่ วันที่ประกาศ  
พนักงานธุรการ 1 ปริญญาตรี 1 - 3 ปี ตามความสามารถ กรุงเทพฯ 28 กุมภาพันธ์ 2560 Apply
เจ้าหน้าที่บริหารการตลาด 2 ปริญญาตรี-โท 3 - 5 ปี ตามความสามารถ กรุงเทพฯ 28 กุมภาพันธ์ 2560 Apply
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขาย 1 ปริญญาตรี-โท 5 - 7 ปี ตามความสามารถ กรุงเทพฯ 28 กุมภาพันธ์ 2560 Apply
ผู้บริหารงานลูกค้า 2 ปริญญาตรี-โท 3 - 5 ปี ตามความสามารถ กรุงเทพฯ 28 กุมภาพันธ์ 2560 Apply
สถาปนิก 1 ปริญญาตรี 1 - 3 ปี ตามความสามารถ กรุงเทพฯ 28 กุมภาพันธ์ 2560 Apply
ช่างเขียนแบบ 2 อนุปริญญา - ปริญญาตรี 3 - 7 ปี ตามความสามารถ กรุงเทพฯ 28 กุมภาพันธ์ 2560 Apply
เว็บโปรแกรมเมอร์อาวุโส 2 ปริญญาตรี-โท 3 - 5 ปี ตามความสามารถ กรุงเทพฯ 28 กุมภาพันธ์ 2560 Apply
เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟฟิค 1 อนุปริญญา - ปริญญาตรี 3 - 7 ปี ตามความสามารถ กรุงเทพฯ 28 กุมภาพันธ์ 2560 Apply

ผู้สนใจสามารถส่งประวัติย่อของคุณในรูปแบบไฟล์ 'Word' หรือ 'PDF' มาที่ BERecruit@beyond-design.co.th
หมายเหตุ: กรุณาแนบรูปถ่าย ระบุเงินเดือนปัจจุบัน และเงินเดือนที่คาดหวัง